Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

• • • Шановні користувачі! • Сайт бібліотеки знаходиться на стадії вдосконалення, тому деякі функції можуть бути недоступними. • Просимо вибачення за тимчасові незручності! • • •

Науковий доробок працівників УжНУ

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1991−2015)

уклад.: О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк; уклад. розд. `Дисертації` : Н.Я. Данилець, М.І. Чорній; передм. В.І. Смоланки; відп. за вип. М.М. Медведь, - Вид-во Олександри Гаркуші, - 2016, - 696.

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1991−2015)
уклад.: О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк; уклад. розд. `Дисертації` : Н.Я. Данилець, М.І. Чорній; передм. В.І. Смоланки; відп. за вип. М.М. Медведь
Видавництво: Вид-во Олександри Гаркуші
Рік: 2016
Об`єм: 696с.

У бібліографічному покажчику подано інформацію про найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за 25 років навчально-наукової діяльності. Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її межами з 1991 до грудня 2015 року.<br /> Пропонований покажчик є продовженням попереднього бібліографічного видання “Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990 рр.), укладеного О.В. Закривидорогою у співавторстві (1991). Покажчик фіксує матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, монографії, науково-популярні видання, підручники, посібники, довідники, наукові вісники тощо. Загалом у виданні зафіксовано 5617 документів.<br /> Пропонується науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, дослідникам, усім, хто цікавиться становленням та розвитком університету, його освітніми та науковими досягненнями.

 

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Головацький А.С., Головінська Л.К., Калинюк І.Г., Кочмарь М.Ю., Попович Ф.А., Росола Т.В., Капчак В.О., - ТОВ «Спектраль ЛТД», - 2015, - 259.

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Головацький А.С., Головінська Л.К., Калинюк І.Г., Кочмарь М.Ю., Попович Ф.А., Росола Т.В., Капчак В.О.
Видавництво: ТОВ «Спектраль ЛТД»
Рік: 2015
Об`єм: 259с.

Тестові завдання складені згідно програми з анатомії людини для студентів 1- 2 курсів медичного та стоматологічного факультетів. Вони рекомендовані для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів. За ступенем складності відповідають тестам, що пропонуються студентам третього курсу під час ліцензійного іспиту за системою «Крок 1».

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ФАХОВІЙ ОСВІТІ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Редакційна колегія: Смоланка В.І., Студеняк І.П., Козубовська І.В., - ДВНЗ «УжНУ», - 2015, - 364.

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ФАХОВІЙ ОСВІТІ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Редакційна колегія: Смоланка В.І., Студеняк І.П., Козубовська І.В.
Видавництво: ДВНЗ «УжНУ»
Рік: 2015
Об`єм: 364с.

У збірнику наукових праць опубліковано результати теоретичних, методичних та експериментальних досліджень науковців, аспірантів, магістрів з проблем розвитку і становлення освіти та самоосвіти в історико-культурному контексті та умовах сьогодення; педагогічних, психологічних та соціальних аспектів фахової освіти; проблем інноваційного розвитку освітніх технологій та впровадження інноваційних підходів у навчання і виховання молоді.

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ФАХОВІЙ ОСВІТІ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Редакційна колегія: Смоланка В.І., Студеняк І.П., Козубовська І.В., - ДВНЗ «УжНУ», - 2014, - 384.

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ФАХОВІЙ ОСВІТІ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Редакційна колегія: Смоланка В.І., Студеняк І.П., Козубовська І.В.
Видавництво: ДВНЗ «УжНУ»
Рік: 2014
Об`єм: 384с.

У збірнику наукових праць опубліковано результати теоретичних та методичних досліджень науковців, аспірантів, студентів з питань сучасної фахової освіти, висвітлено психолого-педагогічні та соціальні аспекти професійної підготовки фахівців, які обговорювалися на V Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції, що відбулась 19 грудня 2014 р. в м. Ужгороді.

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Редакційна колегія: Артьомов І.В., Свєженцева О.І., Грабова І.А., Середа Л.І., Бродич А.І., - ДВНЗ «УжНУ», - 2015, - 440.

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Редакційна колегія: Артьомов І.В., Свєженцева О.І., Грабова І.А., Середа Л.І., Бродич А.І.
Видавництво: ДВНЗ «УжНУ»
Рік: 2015
Об`єм: 440с.

У спецвипуску «Міжнародного наукового вісника» вміщено статті і повідомлення, підготовлені за матеріалами круглого столу експертів «Імплементація Закону України «Про вищу освіту» – необхідна передумова інтеграції в європейські простори вищої освіти та наукових досліджень» (24 лютого 2015 р.) та міжнародної науково-практичної конференції «Мобільність освіти, інноваційна культура та соціальна відповідальність як ресурси конкурентноспроможності європейських університетів» (23-24 квітня 2015 р.).