Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

• • • Шановні користувачі! • Сайт бібліотеки знаходиться на стадії вдосконалення, тому деякі функції можуть бути недоступними. • Просимо вибачення за тимчасові незручності! • • •

Видання бібліотеки УжНУ

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота

уклад. : О. В. Бряник, О. В. Хаван

У бібліографічному покажчику подано інформацію про публікації у збірнику наукових праць “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота” за період з 1998 до 2015 року. Для наукових працівників, фахівців у галузі педагогіки та соціальної роботи, викладачів, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників [ Завантажити ]

 

Покликання: біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народження Павла Павловича Чучки

уклад. : Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; передм. : С. М. Пахомова ; відп. за вип. М. М. Медведь

Покликання [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народження Павла Павловича Чучки / уклад. : Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; передм. : С. М. Пахомова ; відп. за вип. М. М. Медведь ;М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т, Каф. словац. філол., Наук. б-ка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 224 с. : іл. УДК 81 (01) (092)
Біобібліографічний покажчик присвячено 90-річчю від дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора,українського лінгвіста, дослідника сучасної та історичної ономастики, діалектології, лексикографії, мови писемних пам’яток, міжмовних контактів, Павла Павловича Чучки.
Для науковців, філологів, студентів, вчителів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами мовознавства, походженням прізвищ та особових імен українців, культурою мовлення. [ Завантажити ]

 

Іван Сенько: біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження

уклад. : О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник ; передм. : Н.П. Бедзір, М.І. Демчик ; відп за вип. М.М. Медведь

Іван Сенько [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / уклад. : О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник ; передм. : Н.П. Бедзір, М.І. Демчик ; відп за вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т., Каф. слов’ян. філол. та світової л-ри, Наук. б-ка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 196 с. : іл.
Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях літературознавця, фольклориста, краєзнавця, доцента Ужгородського національного університету Івана Сенька. Покажчик підготовлено до 80-річчя від дня народження. Для науковців, літературознавців, істориків, фольклористів, краєзнавців, студентів та інших читачів. [ Завантажити ]

 

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1991−2015)

уклад.: О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк; уклад. розд. `Дисертації`: Н.Я. Данилець, М.І. Чорній ; передм. В.І. Смоланки; відп. за вип. М.М. Медведь

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1991−2015) / уклад.: О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк; уклад. розд. `Дисертації`: Н.Я. Данилець, М.І. Чорній; передм. В.І. Смоланки; відп. за вип. М.М. Медведь; М-во освіти і науки України, ДВНЗ `Ужгор. нац. ун-т`, Наук. б-ка. − Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. − 696 с. − ISBN 978-617-531-147-9.
У бібліографічному покажчику подано інформацію про найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за 25 років навчально-наукової діяльності. Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її межами з 1991 до грудня 2015 року.
Пропонований покажчик є продовженням попереднього бібліографічного видання “Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990 рр.), укладеного О.В. Закривидорогою у співавторстві (1991). Покажчик фіксує матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, монографії, науково-популярні видання, підручники, посібники, довідники, наукові вісники тощо. Загалом у виданні зафіксовано 5617 документів.
Пропонується науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, дослідникам, усім, хто цікавиться становленням та розвитком університету, його освітніми та науковими досягненнями. [ Завантажити ]

 

Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх учні : бібліогр. покажч. до 70-річчя Ужгор. нац. ун-ту

уклад. і відп. за вип. М.М. Медведь

Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх учні : бібліогр. покажч. до 70-річчя Ужгор. нац. ун-ту/ уклад. і відп. за вип. М.М. Медведь; бібліогр. ред. : Л.О. Мельник, О.З. Цуняк; упоряд. персон. бібліогр.: В.Ф. Баньоі, Т.Т. Врабель, Я.Ю. Світлик, М.В. Томенчук, М.Д. Химинець; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Наук. б-ка УжНУ. – Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2015. – 180с. : іл. – ISBN 978-617-7344-04-8
У покажчику відображено основні етапи життя, наукової діяльності доктора філологічних наук, професора Михайла Михайловича Полюжина та кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови ДВНЗ "УжНУ" Наталії Федорівни Венжинович, їх учнів. Видання містить інформацію про науковий та науково-методичний доробок учених, фотовідбитки обкладинок найвагоміших праць, а також світлини, які ілюструють їх багатогранну наукову та педагогічну діяльність.