Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

• • • Шановні користувачі! • Сайт бібліотеки знаходиться на стадії вдосконалення, тому деякі функції можуть бути недоступними. • Просимо вибачення за тимчасові незручності! • • •

Для членів редакційних колегій

 

Наукові фахові видання України

13 березня 2018 року набув чинності Наказ від 15.01.2018 р. № 32 Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», оприлюднений в № 20 «Офіційного Вісника України».
На сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Наукові фахові видання» з’явилися «Відповіді на найпоширеніші питання про фахові видання» щодо включення видань до Переліку наукових фахових видань України.
Відповідно до нового наказу зберігається поділ наукових фахових видань на три категорії – «А», «Б», та «В», однак змінені вимоги за якими здійснюється поділ.

    Категорія «А»
До категорії «А» включаються наукові періодичні видання України, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection.
    Категорія «Б»
До категорії «Б» включаються наукові періодичні видання України, які відповідають наступним вимогам:
1) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових видань);

2) ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої періодичності;

3) присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier);

4) наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання з такою інформацією:

політика (мета та завдання) наукового видання;
склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання та основного місця роботи;
процедура рецензування та дотримання редакційної етики;
порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення;
у разі відкритого доступу — повні тексти за умови розповсюдження за передплатою — інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання;
якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;
5) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою — повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів;

6) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років;

7) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше — один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

8) включення до профільних міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН.
   Категорія «В»
До категорії «В» включаються наукові періодичні видання України, які відповідають наступним вимогам:
1) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових видань);

2) ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої періодичності;

3) присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier);

4) наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання з такою інформацією:

політика (мета та завдання) наукового видання;
склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання та основного місця роботи;
процедура рецензування та дотримання редакційної етики;
порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення;
у разі відкритого доступу — повні тексти за умови розповсюдження за передплатою — інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання;
якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;
5) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою — повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів;
6) категорія «В» присвоюється всім науковим фаховим виданням, включеним до Переліку на день затвердження цього Порядку наказами МОН, а також може присвоюватись виданням, які були виключені з категорії «А» або категорії «Б» на два роки (підпункт 3, пункту 11 наказу).
Видання категорії «В», яке протягом двох років не отримало права на присвоєння категорії «А» чи категорії «Б», виключається з Переліку без права поновлення.
 

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б» (станом на 15.03.2019)

 

Як потрапити науковим журналам у Scopus та Web of Science

Шановні колеги, на сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли перед усіма науковими журналами постала проблема включення до міжнародних наукометричних баз Scopus і / або Web of Science. Є відповідні проекти наказів і є велика частка ймовірності, що в тому чи іншому вигляді вони будуть реалізовані. При цьому якихось конкретних роз'яснень або інструкцій з цього приводу немає. Багатьом редакторам, які працюють над своїми науковими виданнями, до сих пір не зрозуміло, які реальні кроки слід робити в цій ситуації.
Open Science in Ukraine (OSU) - проект по комплексній підтримці наукових журналів в мережі Інтернет.
 Основні напрямки роботи даного проекту:
•    електронні версії наукових журналів на платформі Open Journal Systems
•    оформлення наукової інформації по стандартам Scopus і Web of Science
•    реєстрація цифрових ідентифікаторів об'єктів (doi) для наукових видань
•    консультування, надання корисної інформації авторам і редакторам.
      Ми підібрали для Вас добірку найактуальніших та найцікавіших статей (розміщені на сайті даного проекту), які стануть у пригоді науковим редакторам у роботі над удосконаленням та просуванням наукових видань.

DOI від Державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" МОН України (УкрІНТЕІ) CrossRef

Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» МОН України (УкрІНТЕІ) починає надавати послуги з присвоєння ідентифікаторів цифрового об’єкта (Digital Object Identifier – DOI) як офіційний партнер Міжнародної асоціації видавничої цитованості (Publishers International Linking Association, Inc. – PILA) зі статусом «Фінансуюча організація» («Sponsoring Member»).

Запрошуємо до співпраці усі організації, що бажають отримати DOI для своїх наукових видань. Префікс DOI буде надаватися кожній організації після укладання з УкрІНТЕІ Договору про надання послуг з реєстрації DOI (код ДК 021:2015 72310000-1 Послуги з обробки даних).

Наші співробітники забезпечать введення метаданих видань і статей до бази CrossRef. Також Ви можете отримати коди доступу для самостійної роботи з базою даних CrossRef.

http://www.ukrintei.ua/news/doi-vid-sponsoring-member-crossref

DOI від Видавничого дому "Інтернаука" CrossRef

Видавничий дім "Інтернаука" є офіційним партнером Crossref у Європі й уповноважений представляти видавництва (видання)  у  Crossref

Для наукових видань України, відповідно до п.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018) присвоєння кожному опублікованому матеріалу цифрового ідентифікатора DOI є обов'язковим.

Видавничий дім "Інтернаука" надає послуги з присвоєння індивідуального префікса DOI, який  закріплюється за  видавництвом (виданням, установою, ВНЗ) і внесення в реєстр Crossref

Видавничий дім "Інтернаука" є однєю з найбільших фінансуючих організацій Crossref й співпрацює більш ніж з 200 провідними університетами, науковими установами та виданнями Європи. Більш детальна інформація про DOI представлена в статті (гіпер-посилання).