medvid

Марія Миколаївна Медведь  – українська бібліотекарка, громадська діячка, директорка Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови. З 2013 року очолює Наукову бібліотеку найбільшого вузу Закарпаття – Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та найбільшої книгозбірні краю, скеровуючи бібліотечну роботу чималого колективу на шлях інновацій, основу яких складає повна комп’ютеризація всіх бібліотечних процесів. Наукова бібліотека Ужгородського університету кардинально змінює стратегію свого розвитку, спрямовуючи всі свої послуги на сучасні вимоги користувачів.

Поєднує дві сфера наукових інтересів: дослідження інноваційних впроваджень в бібліотечну галузь та неологічний аспект термінотворення у сучасної української літературної мови.

У професійному активі Марії Медведь  багато успішних бібліотечних  проєктів, основою яких є впровадження  інноваційних технологій в роботу бібліотеки вищого освітнього закладу. За її каденції бібліотека розпочала і уже завершує, повну комп’ютеризацію всіх бібліотечних процесів, від створення електронного каталогу бібліотеки, до відкриття електронних читацьких кабінетів користувачів та електронного обслуговування, як традиційними, так і онлайн-послугами. Медведь М. є ініціатором організації Центру наукометрії та інформаційної підтримки освіти та науки Ужгородського університету, який розширив повноваження бібліотеки та підняв її користувацький імідж серед науковців вузу, адже активне дослідження публікаційної активності науковців вузу, розширило бібліометричні відомості про них та сприяло підняттю наукового статусу, як конкретних науковців, так університету загалом, в їх рейтингових показниках та рейтингу вузу.

Медведь М.М. активний учасник міжнародних науково-практичних конференцій, в яких постійно виступає з доповідями. Також Медведь М. є ініціатором і головним організатором декількох інтернет-конференцій, проведених Науковою бібліотекою Ужгородського університету.

За її ініціативою було видано потужну монографію “Наукова бібліотека Ужгородського національного університету: від джерел до сучасності”, в якій  досліджуються історія виникнення, етапи становлення та розвиток Наукової бібліотеки Ужгородського університету. Аналізуються найвагоміші здобутки колективу книгозбірні за 75 років її діяльності. Значна увага приділяється книжковому фонду бібліотеки, його багатству, комплектуванню та збереженню. Архівні матеріали, спогади, фотодокументи фіксують святкове та буденне життя бібліотекарів, які своєю працею сприяють успішному науковому та навчально-виховному процесу в університеті.

За час роботи в Ужгородському національному університеті Медведь М.М. зарекомендувала себе висококваліфікованим організатором бібліотечної справи, умілим керівником, чималого бібліотечного колективу, за що відзначена Почесною грамотою МОН, Подякою та Почесною грамотою Закарпатської обласної державної адміністрації, грамотами Ужгородського міськвиконкому, грамотами ректора.

Контакти:

maria.medved@uzhnu.edu.ua; library@uzhnu.edu.ua

Посилання:

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету http://www.lib.uzhnu.edu.ua/

Наукометричний профіль Медведь М. М. в ORCID https://orcid.org/0000-0001-8275-9026

Наукометричний профіль Медведь М. М. в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VC6d0rcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Наукометричний профіль Медведь М. М. в Scopus AutorID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58116858000Наукометричний профіль Медведь М. М. в Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0066081

Форма Індексування УДК та авторський знак