Фонд рукописів та стародруків

Фонд відділу рукописів, стародруків та рідкісних видань Наукової бібліотеки УжНУ – це зібрання рукописних та друкованих пам’яток XV–XІХ ст., де представлено цінні видання та окремі унікальні зразки як вітчизняного, так і зарубіжного книгодрукування. Загальний фонд відділу складає більше 20 тисяч одиниць зберігання, серед яких більше 10 тисяч – стародруки на 18 мовах (латинська, грецька, німецька, угорська, чеська тощо), більше 500 рукописних книг та документів. Колекції відділу та весь його сукупний фонд можна розглядати не тільки як зібрання рідкісних і цінних книг минулих епох, але і як історичну бібліотеку, яка формувалася протягом понад чотирьох століть. Це унікальне джерело відомостей зі світової, європейської та вітчизняної історії, історії культури, мовознавства, історії та мистецтва книги. Багато книжок відділу мають цінні прикмети часу : екслібриси, автографи, маргінальні записи видатних особистостей.

Фонд відділу структурований по окремим колекціям, а саме:

 1. колекція інкунабул (видання другої половини XV ст.) – 32 примірники;
 2. колекція палеотипів (видання першої половини XVI ст.) – 228 примірників;
 3. колекція стародруків;
 4. колекція мініатюрних видань (35 од. зб.);
 5. колекція рукописних книг та документів.

Колекція інкунабул Наукової бібліотеки УжНУ нараховує 32 примірники у 25 одиницях зберігання. Записи на інкунабулах свідчать про те, що ці першодруки завозились на За­карпаття з різних міст Західної Європи вже в другій половині XVI століття.

Колекція інкунабул містить:

 1. два видання Біблій;
 2. твори античних авторів, а саме : Марка Туллія Ціцерона, Публія Овідія Назона, Валерія Максіма, Гая Светонія Транквілла, Клавдія Птоломея;
 3. християнських письменників і теологів античності та середньовіччя : Лактанція, Евсевія Памфілла, Іоанна Златоуста, Аврелія Августина, Орозія, Григорія Великого, Іоанна Балба, Бернардіна де Сеніс, Герсона, Якоба де Ворагіне;
 4. гуманістів: Франціска Філельфа та Альберта фон Ейба;
 5. „Хроніку Угорщини” Яноша Туроці;
 6. акти та рішення Констанцького собору (1414 – 1418 рр.).

Частина інкунабул зібрання є дуже рідкісни­ми і не мають відповідників в інших біб­ліотеках України. Палеотипи представлені різноманітними за змістом та оформленням виданнями найбільш відомих європейських друкарів: Й. Фробена, Й. Бадіуса Асцезія, Г. Понтіку, Й. Амербаха, П. Ліхтенштейна, Я. Галлера, Л. Суардо, Й. Буколдіана та ін. На сьогодні у фонді нараховується 228 примірників палеотипів.

В колекції наявні видання деяких визначних європейських друкарських фірм XV–XVII ст. — Альдів з Італії (Венеція), Етьєнів з Франції (Париж, Женева), двох нідерландських — Плантена (Антверпен, Лейден) та Ельзевірів (Лейден, Антверпен). Беззаперечна цінність кириличних першодруків XVI ст. слов’янських друкарів Божидара Вуковича, Філіпа Молдаванина, Івана Федоровича (Федорова). Рукописний фонд представлений кириличними рукописними книгами XVI – XVIII ст. (апостоли, мінеї, євангелія, октоїхи тощо), рукописами видатних закарпатських письменників, істориків, громадських та культурних діячів: В. Довговича, О. Духновича, А. Коцака, М. Лучкая („Історія карпатських русинів” латинською мовою у 6 томах), а також документами з різних освітніх, культурних, релігійних та громадських установ Закарпаття XVIII – XX ст. У відділі зберігається велика кількість книг з автографами, дарчими записами О.Духновича, А Кралицького, М.Драгоманова, Я.Головацького та ін. Так, наприклад, колекція книг з автографами Олександра Духновича нараховує близько 80 видань.

Форма Індексування УДК та авторський знак