Надання інформації за разовими запитами віддалених користувачів.

Запити користувачів виконуються на основі фонду Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.

Бібліографи допоможуть Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, підібрати список літератури за конкретною темою, отримати відповіді на запити з усіх галузей знання.

Перш ніж написати запитання поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок».


В режимі «Запит – Відповідь» надаються:

 • бібліографічні списки літератури та адреси електронних ресурсів за темою (до 10 назв);
 • фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні), конкретна інформація про події, процеси, явища тощо;
 • інформація щодо бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
 • відомості про наявність видання у фонді бібліотеки та шифр зберігання документа;
 • консультації з використання бібліотечних фондів та електронних ресурсів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Ви також можете самостійно здійснювати бібліографічний пошук інформації в електронному каталозі нашої бібліотеки та в традиційних каталогах і картотеках.


Відповіді не надаються на запити:

 • пов’язані з наданням інформації розважального характеру (розв’язування кросвордів, участь у інтелектуальних іграх, вікторинах та інших конкурсах);
 • пов’язані з наданням готових текстів рефератів, курсових, дипломних, наукових робіт і т.п. та пошуком їх у мережі Інтернет;
 • що потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації, які відсутні в бібліотеці;
 • пов’язані з розв’язанням математичних, фізичних, хімічних та інших задач, перекладом текстів;
 • пов’язані з наданням готових рефератів, курсових, дипломних робіт або надання списків до цих робіт.

Режим і порядок роботи

 • Довідка виконується від 3-5 робочих днів з часу надходження запиту.
 • Запити виконуються за порядком їх надходження.
 • Кожен запит має містити лише одне питання.
 • Уточнюючі, адресні, фактографічні запити виконуються протягом 1 робочого дня.
 • Тематичні запити виконуються протягом 3 робочих днів.
 • Відповідь надсилається на вказану електронну пошту.
 • Для швидкого та якісного виконання довідки просимо чітко формулювати запити.
 • Замовлення приймаються і виконуються безкоштовно.

Відповіді зберігаються в «Архіві виконаних довідок».

Форма Індексування УДК та авторський знак