Завідувачка відділу:

Товт Анжела Іванівна

Адреса:

вул. Університетська, 14
Україна, 88000, м. Ужгород,
ел. пошта: dep-bookdepo@uzhnu.edu.ua

Відділ працює:

Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.00

Субота, неділя: вихідні дні

Сектор обліку та списання документів:

Завідувачка – Трещула Марта Юріївна

Сектор інвентаризаційного контролю:

Завідувачка – Лукачина Антоніна Андріївна

Сектор наукової обробки документів:

Завідувачка – Кривова Світлана Германівна

Сектор книгообміну:

Завідувачка – Байза Ніна Валеріївна

Відповідно до галузевих напрямів підготовки фахівців Ужгородського національного університету відділ комплектування та обліку літератури здійснює науково-обґрунтоване формування фондів Наукової бібліотеки вітчизняними та іноземними виданнями, облікує, технічно опрацьовує літературу та передає на зберігання у відповідні відділи бібліотеки вузу.

Основні принципи комплектування: якість, науковість, оперативність отримання документів, повнота придбання нових видань.

Комплектування літератури за цільовим призначенням: наукова, навчальна, довідкова, науково-популярна, художня література.

Основні завдання та функції відділу:

 • поточне та ретроспективне поповнення фондів НБ;
 • вивчення ринку періодичних видань, з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів, передплата вітчизняної та іноземної періодики, доповнення існуючого фонду періодики;
 • здійснення статистично-фінансового обліку фонду НБ: сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять або вибувають;
 • розподіл нових надходжень між структурними підрозділами НБ;
 • технічне опрацювання нових надходжень;
 • здійснення інвентаризаційних перевірок збереження фонду НБ;
 • ведення вітчизняного та міжнародного книгообміну; оформлення супровідної документації.

Структура відділу комплектування:

 • сектор обліку та списання;
 • сектор наукової обробки;
 • сектор книгообміну;
 • сектор інвентаризаційного контролю.

Нові надходження виставляються на сайті Наукової бібліотеки щомісяця.

Видання Університету та Наукової бібліотеки поширює сектор книгообміну. З переліком видань, що надходять, можна ознайомитися на сайті НБ. Кількість партнерів в Україні – 35, за кордоном – 5. Науковим опрацюванням та систематизацією літератури займається сектор наукової обробки.

Головними завданнями сектору є:

 • класифікація всіх видів документів, що надходять у бібліотеку;
 • укладення повного бібліографічного опису документів згідно з чинним стандартом;
 • індексація нових надходжень та наукових робіт за таблицями УДК;
 • формування бібліографічного запису та поповнення бази даних НБ;
 • забезпечення послуги індексації наукових робіт електронною поштою;
 • організація систематичного та алфавітного та генерального каталогів;
 • поширення серед читачів бібліографічних знань в області використання каталогів бібліотеки;
 • науково-методична розробка питань опису та класифікації літератури, організації та використання каталогів.

При класифікації літератури працівники сектору користуються таблицями УДК. Опис літератури проводиться згідно з “Єдиними правилами опису творів друку”.

Вся література класифікується, описується на каталожні картки, а потім відображається у каталогах та картотеках. З 2000 року всі документи, що надходять у відділ, заноситься в електронний каталог.

Працівники відділу індексують наукові праці (УДК, авторський знак) викладачів, аспірантів та студентів (послуга надається всім користувачам НБ, як індивідуально так і через Інтернет).

Форма Індексування УДК та авторський знак