Фонд наукової літератури

Основну частину книжкового фонду бібліотеки складає наукова література – це сукупність письмових праць, які створені в результаті досліджень, теоретичних узагальнень, зроблених в рамках наукового методу. Наукова література призначена для інформування вчених і фахівців про останні досягнення науки, а також для закріплення пріоритету на наукові відкриття.
            Фонд наукової літератури охоплює майже всі галузі науки, згідно з профілем вузу та інформаційними потребами користувачів, та виступає унікальним зібранням вітчизняної і зарубіжної літератури. Він комплектується літературою з гуманітарних наук, інженерно-технічних, природничих (біології, медицини, хімії, фізики, математики) та інших дисциплін. У фонді представлені монографії, матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, видання університетів та академічних інститутів, науково-популярні видання, іноземна література багатьма мовами світу. За хронологією основний фонд охоплює літературу від початку ХІХ ст. до наших днів.
            Фонд наукової літератури був заснований у 1945 р. і є ядром бібліотеки. Велику допомогу у формуванні фонду надали в той час вузівські бібліотеки києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Москви, Санкт-Петербурга(Ленінграда) та інших міст. Комплектування фондів бібліотеки за період 1947-1991 рр. відбувалося централізовано, шляхом отримання за профілем університету обов’язкового платного примірника літератури з Центрального книжкового колектора. Поповнювалися фонди й за рахунок періодичного придбання нових видань, дарункових партій. Слід зазначити, що вагомим джерелом поповнення фондів бібліотеки в різний час стали приватні книжкові зібрання професорів Ужгородського та інших університетів. Завдяки цьому було сформовано колекційні фонди з особистих бібліотек вчених В. Алтайської, В. Рахінського, Т. Алексеєвої, М. Коломійця, М. Лакизи, О. Рудловчак, В. Фединишинця та ін.
            Проголошення державної незалежності зумовило великі позитивні зміни в духовному житті, розвитку національної культури. Збережені в так званих спецфондах, удруге прийшли до нас твори видатних українських мислителів, учених, письменників. Бібліотека старанно зберігає твори колись заборонених авторів. Серед них такі відомі, як: Михайло Грушевський «Історія України-Руси» (Львів, 1904 р.), твори Василя Пачовського, Івана Панькевича, Володимира Винниченка, Миколи Руденка, Олеся Бердника та інших.
            У 1996 р. обладміністрація видала розпорядження про одержання бібліотекою обов’язкового примірника видань області, що сприяло значному поповненню фондів. Ряд нових видань бібліотека отримує від різних організацій та товариств, наукових бібліотек Київського, Львівського, Харківського національних університетів та інших вишів, доброчинних фондів. Важливим джерелом комплектування бібліотеки є не тільки вітчизняний книгообмін (32 вузівські бібліотеки), але і міжнародний книгообмін з Угорщиною, Чехією, Словаччиною, Румунією та іншими країнами.
            З різних галузей знань отримуємо літературу в дар бібліотеці від науковців вузу, які значно поповнюють книжкові фонди необхідними виданнями.
            Сьогодні постійними джерелами цілеспрямованого поповнення фонду є купівля літератури у видавництвах і книготоргових фірмах, книгообмін. Доброю традицією стало дарування бібліотеці книг викладачами університету та приватними особами.
            На сьогоднішній день фонд наукової літератури становить близько 800 тис. примірників, розміщений в декількох книгосховищах за тематичним розподілом. Розкриття фонду здійснюється через електронний каталог та систему традиційних каталогів і картотек. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється через абонементи та читальні зали.

Форма Індексування УДК та авторський знак