Відкрита наука (Open Science) – це сучасний підхід до проведення наукових досліджень і поширення знань прозоро та спільно. Саме оперування даними допомагає подолати розрив у знаннях за допомогою технологій та інновацій, а також полегшує людям залучення до науки та проведення досліджень.

Відкрита наука розширює можливості для розвитку науки, виявляючи прогалини та проблеми попередніх досліджень і обмінюючись інформацією та знаннями між науковцями.

Особливості відкритої науки

Відкрита наука – це парасолька, що охоплює наступні стовпи.

 • Відкриті дані – завдяки відкритій науці дані стають доступними у відкритому доступі для проведення подальших досліджень.
 • Відкритий код – завдяки відкритій науці інструменти, програмне забезпечення та коди є у відкритому доступі для підвищення ефективності дослідницького процесу.
 • Відкритий доступ – завдяки відкритій науці результати, аналіз і публікації стають загальнодоступними, що підвищує прозорість і заохочує достовірність і відтворюваність дослідницького процесу.
 • Відкрита експертна оцінка – завдяки відкритим науковим практикам громадяни та науковці можуть відкрито переглядати дослідницький процес та робити свій внесок.
 • Відкрита наукова публікація (відкриті освітні ресурси) – відкрита наука заохочує вчених документувати та публікувати свою роботу, не зосереджуючись на результатах.
 • Відкрита співпраця – країни або науковці можуть співпрацювати, щоб зробити певні соціальні вплив через практики відкритої науки.

Важливість відкритої науки

 • Ефективність – відкрита наука орієнтує дослідження на суспільну користь, оцінюючи дані та відтворюючи їх, поєднуючи науку з технологіями.
 • Прозорість – відкрита наука підвищує прозорість процесу збору даних і зменшує ймовірність дублювання інформації завдяки перевірці даних.
 • Інновації – відкрита наука урізноманітнює сферу інновацій та допомагає дослідницькому процесу, що здійснюється в рамках бюджету.
 • Доброчесність –відкрита наука сприяє інклюзії, уможливлюючи участь громадян у дослідницькому процесі та завойовуючи їхню довіру.
 • Глобальний вплив – відкрита наука сприяє співпраці між країнами та допомагає вирішувати глобальні проблеми.

Міжнародну основу для політики та практики відкритої науки забезпечують Рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритої науки (UNESCO Recommendation on Open Science).

Асоціація університетів Європи (European University Association) активно підтримує університети у переході до відкритої науки, тісно співпрацюючи з Експертною групою ЄС з відкритої науки. Асоціація виділяє три ключові сфери відкритої науки:

 • універсальний і постійний відкритий доступ до наукових результатів у справедливій екосистемі наукових публікацій;
 • дослідницькі дані, доступні для пошуку, сумісні та багаторазові (FAIR);
 • інституційні підходи до оцінки досліджень (EUA Open Science Agenda 2025).

Формування цінностей відкритої науки – важливий крок до утвердження європейських цінностей та стандартів в українському академічному середовищі. В Україні вже зроблено конкретні кроки для впровадження відкритої науки, зокрема, затверджено Національний план щодо відкритої науки.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» одним з перших серед українських університетів 29 червня 2023 року затвердив Політику відкритої науки ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Форма Індексування УДК та авторський знак