Адреса:
вул. Університетська, 14
Україна, 88000, м. Ужгород,
ел. пошта: supcenter@uzhnu.edu.ua

Центр працює:
Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя: вихідні дні

Відділ організації бібліотечно-інформаційного сервісу
Завідувачка – Шпонтак Крістіна Омелянівна

Відділ наукометричного аналізу
Завідувачка – Смірнова Анна Антоніовна

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
Завідувачка – Ігнатюк Мар‘яна Михайлівна

Сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення
Завідувачка – Фетько Олеся Василівна

Центр наукометрії та інформаційної підтримки досліджень є структурним підрозділом Наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ», котрий здійснює наукову, наукометричну, бібліометричну, аналітичну та іншу діяльність і надає інформаційну підтримку науковим дослідженням.

Метою діяльності Центру є проведення досліджень в галузі наукової комунікації, відкритого доступу, наукометрії та бібліометрії, поширення інформації про наукові дослідження в ДВНЗ «УжНУ» та підвищення їх результативності шляхом створення відповідної інфраструктури та інноваційних застосунків цифрової комунікації. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Закон «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими нормативними актами, Статутом ДВНЗ «УжНУ», Положенням про Наукову бібліотеку ДВНЗ «УжНУ» та Положенням про Центр наукометрії та інформаційної підтримки досліджень НБ ДВНЗ «УжНУ».

Основні напрями діяльності Центру:

 • виконання наукових проектів в галузі наукової комунікації, відкритого доступу, наукометрії та бібліометрії;
 • аналітична діяльність з моніторингу та аналізу публікаційної активності науковців та співробітників ДВНЗ «УжНУ», цифровий супровід досліджень, що виконуються в ДВНЗ «УжНУ»;
 • управління даними досліджень (організація даних на всіх етапах дослідницького циклу, включно з розповсюдженням та архівуванням результатів досліджень);
 • надання консультацій, підготовка тренінгів, презентацій, методичних матеріалів із загальних питань наукометрії та використання наукометричних інструментів у процесі проведення наукових досліджень та формування програми розвитку науково-дослідної роботи установи;
 • навчання та консультування з практичних питань використання наукометрії в управлінні науковими дослідженнями;
 • навчання та консультування роботі з Web of Science, Scopus, Google Scholar, ORCID тощо;
 • підтримка сайту Наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ», розробка та впровадження серії онлайнових тренінгів;
 • проведення національних та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, круглих столів, лекцій та публічних дискусій.

Структура центру:

 • відділ наукометричного аналізу;
 • відділ організації бібліотечно-інформаційного сервісу;
 • відділ інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення
  • сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення.

Завданнями відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення є:

 • впровадження завдань і забезпечення функціонування бібліотечної системи «УФД / Бібліотека»;
 • розробка програмного забезпечення та підтримка сайту НБ;
 • створення і підтримка електронної бібліотеки і сховища НБ;
 • адміністрування бібліотечної комп’ютерної мережі;
 • забезпечення апаратного та програмного захисту інформації і т.д.

Завданнями відділу організації бібліотечно-інформаційного сервісу є:

 • забезпечення повного, якісного й оперативного довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами на допомогу науковому та навчальному процесу;
 • надання доступу до використання власних електронних ресурсів та ресурсів Інтернету;
 • сприяючи підвищенню рейтингу університету, здійснює технічну та інформаційну підтримку Інституційного репозитарію – електронного архіву УжНУ, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів УжНУ;
 • надає всі види бібліографічних довідок в автоматизованому режимі – за допомогою електронного каталогу (ЕК);
 • підтримка сайту Наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ», розробка та впровадження серії онлайнових тренінгів;
 • надає цілий спектр послуг віддаленим читачам через мережу Інтернет:
  • електронне замовлення літератури;
  • визначення індексів УДК, ББК;
  • ЕДД (електронна доставка документа – отримання на електронну пошту цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів НТБ (враховуючи Закон про авторське право));
  • міжбібліотечний абонемент (МБА);
  • забезпечення роботи віртуальної довідкової служби “Віртуальна бібліографічна довідка”.

Завданнями відділу наукометрії є:

 • проведення наукових досліджень в галузі наукометрії та бібліометрії, публікаційної активності, цифрової підтримки наукових досліджень, поширення та збереження результатів досліджень;
 • експертно-консультативна та аналітична діяльність в зазначених вище галузях;
 • навчання та консультування роботі з Web of Science, Scopus, Google Scholar, ORCID тощо.

Форма Індексування УДК та авторський знак