Фонд довідково-бібліографічного відділу

Фонд довідково-бібліографічного відділу на початку 2018 року склав 19112 назв довідкових і бібліографічних видань. У відділі зосереджені:

  • універсальні та спеціальні енциклопедії, мовні словники: термінологічні, фразеологічні, синонімічні, орфографічні словники (одно-, дво- та багатомовні)словники; географічні атласи;
  • довідкові та інформаційні видання з різних галузей знань;
  • видання органів національної бібліографії України (літописи книг, журнальних, газетних статей, авторефератів дисертацій);
  • широкий спектр бібліографічних покажчиків, поточні та ретроспективні галузеві та тематичні бібліографічні покажчики, персональні біобібліографічні видання, присвячені окремим видатним особам, діячам науки і культури, письменникам, митцям; бібліографічні видання відділу, повнотекстові бібліографічні покажчики в електронному вигляді;
  • колекція праць вчених ДВНЗ “Ужгородський національний університет” з дня заснування університету (нараховує близько 4 тис. примірників книг – монографій, збірників наукових праць, підручників тощо);
  • видання Ужгородського університету: тези доповідей та матеріали конференцій викладачів УжНУ з 1947 року, Наукові записки Ужгородського університету з 1963 року, Наукові вісники з різних галузей знань (12 серій), навчальні та методичні посібники тощо.
  • колекція книг “Бібліотека Володимира Фединишинця та Олени Мейсарош”, яка нараховує понад 1200 книг із різних галузей знань. Особливу цінність цієї бібліотеки складають видання краєзнавчого профілю та велика колекція книг світової літератури.

Форма Індексування УДК та авторський знак