Перевірка на плагіат

В Університеті здійснюється перевірка на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Unichek та StrikePlagiarism.com.

Координатор: Товт Крістіна Робертівна
e-mail: Kristina.tovt@uzhnu.edu.ua.

Центр наукометрії та інформаційної підтримки освіти та досліджень 

Адрес: вул. Університетська, 14,

Україна, 88000, м. Ужгород,

тел.: (032) 64-27-71

ел. пошта: supcenter@uzhnu.edu.ua

UNICHEK (раніше UNPLAG) ― це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів.

Створений українськими розробниками у 2014, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ВНЗ (так звані learning management systems). Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та інші. Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck.

Які переваги має сервіс? Серед найвагоміших – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

З повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за  посиланням.

З будь-яких питань щодо Unicheck, будь ласка, звертайтесь за адресами:   info@unicheck.com  або sales@unicheck.com

Cлідкуйте за новинам на сторінці Unicheck у Facebook

StrikePlagiarism.com – антиплагіатна інтернет-система – це інструмент, який дозволяє перевіряти оригінальність аналізованого документа. Його завданням є точне визначення ступеня можливої подібності в зареєстрованому тексті у порівнянні з вмістом в базах даних і Інтернеті.

StrikePlagiarism.com був створений Plagiat.pl в 2002 році, з метою перевірки академічних письмових робіт на наявність плагіату. Компанія Plagiat.pl була першою компанією, яка почала боротьбу з плагіатом у Польщі, Румунії, Україні, Грузії та Азербайджані, надавши технологічні рішення для університетів цих країн. На ринку даних країн раніше не було впроваджено будь-яких системних і комплексних механізмів боротьби з плагіатом. Plagiat.pl ініціював впровадження процедур перевірки і оцінки на плагіат, що в значній мірі знизило плагіат в дисертаціях в Польщі, Румунії, Україні та Азербайджані.

Більш детально про сервіс можна дізнатись за посиланням.

Плагіат — привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора (Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. С. 977).

Юридичне визначення цього терміна вперше з’явилося в українських нормативних документах лише в липні 2001 року в новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права».

В освітньо-науковій сфері плагіат найчастіше виражається в публікації під власним іменем чужого тексту або у запозиченні фрагментів чужого тексту без зазначення джерела запозичення.

Загалом, плагіат можна поділити на три основні типи: Копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем. Створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел. Рерайт (перефразування чужої праці без згадування оригінального автора). Цей тип плагіату, якщо він зроблений більш-менш досконало на сьогодні важко виявити технічними засобами пошуку плагіату (програмами антиплагіату).

Правила цитування

Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання має розцінюватися як плагіат:
якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;
якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, натомість — виділяється або відбивається від решти тексту певним способом (набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від основного тексту більшими абзацними відступами тощо);
допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з трикрапкою всередині;
допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках обов’язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);
в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема.
Детальніше http://www.osvita.org.ua/articles/68.html

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP)

Приєднуйся до руху Академічної доброчесності!

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті.

Оригінальність тексту — це поняття, протилежне плагіату. Чим більше плагіату в тексті, тим менше його оригінальність і навпаки – чим менше плагіату, тим унікальність даного тексту вища. Справедливою є наступна формула:

% плагіату + % оригінальності = 100%


Наприклад, якщо програма перевірки рівня плагіату (антиплагіат) показує, що оригінальність певного тексту становить 70%, це означає, що 30% цього тексту – неоригінальні. Тобто з точки зору програми перевірки 30% у цьому випадку – плагіат.

Форма Індексування УДК та авторський знак