Відділ краєзнавчої літератури «Карпатика»

Загальний фонд відділу краєзнавчої літератури «Карпатика» на початок 2018 року становить 23 849 одиниць зберігання, починаючи з ІІ пол. XVIII ст. і до сьогодення. Близько 13 тисяч документів – це книги, часописи, альманахи, календарі, підручники тощо, які присвячені питанням історії Закарпаття, освіти, культури, мовознавства, літературознавства, природничим наукам. Серед них видання українською, чеською, угорською, словацькою, латинською, російською, німецькою мовами.

Найстарішими книгами у відділі з історії Закарпаття є книги Іоаникія Базиловича «Короткий нарис фундації Федора Корятовича» – “Brevis notitia Fundationis Theodori Koriathovits” латинською мовою у 2-х книгах (6-ти томах) (1799, 1804); праця Іоанна Дулішковича «Исторические черты угро-русских» в 3-х томах (1874). З пізнішого періоду цінними є праці історика В. Гаджеги, М. Бескида, А. Годинки та ін.

У відділі зберігається дисертація видатного закарпатця Івана Семеновича Орлая, яка була захищена у 1806 р. у Дерптському університеті на звання доктора медицини і хірургії на тему: «Історія, зміст і вимоги до вчення про лікувальні властивості природи» – “Doctrinae de viribus naturae medicatricibus historiam brevem, expositionem, vindicias” латинською мовою.

Серед періодичних видань ХІХ ст., які зберігаються у відділі, можна виокремити «Церковну газету» (містить автограф О. Духновича) та «Церковний вісник» (1856–1858 рр.), редактором яких був Іоан Раковський; журнал Є. Фенцика «Листок» (1885–1903 рр.). З періодики 20–30-х років є газети «Свобода» (1922–1938), «Українське слово» (1932–1938), «Руська нива» (1920–1924), «Неділя» (1935–1937); журнали «Підкарпатська Русь», «Наш рідний край», «Пчілка», «Карпатський світ», «Учитель», «Наша школа», «Учительський голос», «Урядовий вісник».

Серед старих видань зберігається і колекція календарів, місяцесловів, включаючи і перші, які уклав Олександр Духнович:

  • місяцеслови (1867–1902) товариства Св. Василія Великого;
  • календарі, видані акціонерним товариством «Уніо» (Ужгород, 1903–1933);
  • «Руський земледільський календар»;
  • «Русский народный календарь Общества Духновича»;
  • «Великій забавный и господарськый календар»;
  • календар «Гандя»;
  • «Великий сельско-господарский календар Подкарпатского Общества Наук» (1942–1944);
  • календар «Просвіти»;
  • «200-летний Пластовый календарь» (1925) та ін.

Зберігаються у відділі і ряд часописів релігійного спрямування: «Благовісник» (1921–1942), «Душпастир» (1924–1938), «Добрий пастир» (1932–1942), а також колекція церковних шематизмів «schematismus» (список духовних осіб та парафій) (1814–1915) Мукачівської єпархії.

Основна частина книжкового фонду становить 11 710 примірників книг – це сучасні видання з історії, археології, географії, освіти, культури, літератури та мистецтва Закарпаття. У відділі можна ознайомитися з Фондом дисертацій. Це 787 примірників кандидатських та докторських дисертацій, які були захищені на Спеціалізованих вчених радах різних факультетів УжНУ. Найстаріша кандидатська дисертація датована 1963 роком, яка захищена на кафедрі факультативної терапії УжДУ (Рошкович Ю.В. Материалы к обмену витамина «Е» у больных ревматизмом). 

Форма Індексування УДК та авторський знак