Фонд навчальної літератури

Фонд навчальної літератури (близько 615 тис. примірників книг) політематичний і відповідає всім напрямкам підготовки фахівців в ДВНЗ УжНУ. Основу фонду складають навчальні і навчально-методичні посібники, підручники, практикуми, конспекти лекцій, довідкова література, збірники вправ, завдань та ін. Навчальна література в бібліотеці розподіляється по фаховим галузям.

  • Відділ інженерно-технічної літератури – література математичного та інженерно-технічного напрямку, а також науки про землю (геологія, геодезія, географія та ін.).
  • Відділ гуманітарної літератури с – література з мовознавства, літературознавства, історії, політології, психології та ін.
  • Відділ економічної літератури – література з економіки, соціології та соціальної роботи.
  • Відділ юридичної літератури – література з юридичної галузі.
  • Відділ медичної літератури – література з галузей медицини та природничих наук (екології, біології, зоології, ботаніки, сільського та лісового господарства).
  • Відділ фізичної та хімічної літератури – література з галузей фізики та хімії.
  • Електронний каталог – найзручніший спосіб для отримання інформації про фонд.

Забезпечення навчальною літературою усіх користувачів університету здійснюється через систему абонементів (7 відділів) та читальних залів. Центральна читальна зала має універсальний фонд, який нараховує понад 30 тис. примірників книг з усіх галузей наук. Фонд містить як наукову, так і навчальну та довідкову літературу.

Форма Індексування УДК та авторський знак