Електронна доставка документів

Електронна доставка документів – сервісна послуга, яка надає можливість користувачам отримати електронні копії статей або фрагментів друкованих видань із фондів бібліотеки Університету за допомогою мережі Інтернет.

Ця послуга є платною. Тарифи на платні послуги затверджуються наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» (Наказ №9/01-06 від 06.09.2021 року). Щоб переглянути вартість послуги перейдіть за посиланням.

Загальний обсяг кожного запитуваного документа не може перевищувати 25 сторінок.

Для одержання електронних копій документів необхідно відправити замовлення на кожний запитуваний документ. Після отримання замовлення й перевірки наявності необхідного джерела у фонді бібліотеки університету, замовника повідомляють про можливість/неможливість виконання замовлення. Замовник підтверджує своє замовлення або відмовляється від його виконання. Строк виконання замовлення від 3 до 5 днів (залежить від ступеня складності). Копії електронних документів можуть бути представлені у форматах PDF або JPG Виконане замовлення доставляється замовникові на адресу його електронної пошти.

Отримані з бібліотеки електронні копії документів дозволяється використовувати лише для наукових і освітніх цілей.  Виконання замовлення здійснюється згідно Закону України «Про авторське право й суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р. cт. 22 і 23. Забороняється тиражувати отримані копії, відтворювати їх у будь-якій формі, окрім одноразового друку електронного файлу. Відповідальність за несанкціоноване використання отриманих з Бібліотеки копій документів несе користувач.

Бібліотека попереджає про дотримання правил Академічної доброчесності

За консультацією можна звернутися до відділу інформаційних технологій (вул. Університетська, 14, Головний корпус, Наукова бібліотека, кім. 8).
E-mail: dep_it@uzhnu.edu.ua

Форма Індексування УДК та авторський знак